همکاری ها و موافقت نامه ها

موافقت نامه های داخلی

1. موافقت همکاری با مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2. موافقت همکاری با گروه فارماکولوژی دانشگاه  شیراز

3. موافقت همکاری با مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

4. موافقت همکاری با مرکز تحقیقات  سرطان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

5. موافقت همکاری با مرکز تحقیقات  پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6. موافقت همکاری با مرکز تحقیقات  کلیوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

7. موافقت همکاری با مرکز تحقیقات بیماری های خود ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

8. موافقت همکاری با مرکز تحقیقات زیست فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

9. موافقت همکاری با گروه تحقیقاتی طب سنتی دانشگاه شاهد

10. موافقت همکاری با دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

11.  موافقت همکاری با دانشکده علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


موافقت نامه های خارجی

1. موافقت نامه همکاری بین مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی و انستیتو تحقیقاتی شیمی اکولوژی ماکس پلانک آلمان

2. موافقت نامه همکاری بین مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی و مرکز تحقیقاتی مواد طبیعی دانشگاه میسی سی پی

3. موافقت نامه همکاری بین مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی و دانشگاه Normal شانگهای چین

4. موافقت همکاری با گروه فارماکولوژی دانشگاه Sapienza روم، ایتالیا

5. موافقت همکاری با گروه شیمی دارویی دانشگاه پورتو، پرتغال 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط