برنامه استراتژیک

 رسالت

  1. تحقیقات بنیادی جهت تولید علم در زمینه  شیمی دارویی، شیمی ترکیبات طبیعی و فارماکولوژی با هدف دستیابی به ترکیبات موثره دارویی
  2. پژوهش های کاربردی جهت ارتقا سلامت و نظام دارویی کشور
  3. تربیت محققین توانمند در زمینه شیمی دارویی، شیمی ترکیبات طبیعی و فارماکولوژی
  4. ارتباط با صنایع دارویی جهت برآورده ساختن نیازهای تحقیقاتی و/یا تولیدات دارویی
  5. ارزیابی بیولوژیکی ترکیبات طبیعی و صناعی
  6. آنالیز ترکیبات موثره دارویی

 چشم انداز
شناسایی مرکز به عنوان قطب تحقیقاتی ملی-منطقه ای شیمی دارویی، شیمی ترکیبات طبیعی و فارماکولوژی در زمینه سرطان، بیماری های نورودژنراتیو و دیابت

ارزش ها
مرکز شیمی دارویی و گیاهی در تمامی فعالیت های خود این ارزشها را جزو اصول کاری خود قرار می دهد:

  1. استفاده بهینه ازمنابع انسانی، تجهیزاتی و مالی موجود
  2. حرکت بر اساس برنامه ریزی و اصول علمی پژوهش به منظور احتراز ازپراکنده کاری و اتلاف منابع
  3. رعایت تمام اصول اخلاقی در پژوهش
  4. در نظر داشتن رسالت مرکز در تمامی تصمیم گیری ها و اولویت بندی ها

 

اهداف 

G1: طراحی ، سنتز، شناسایی و ارزیابی اثر ترکیبات جدید با خواص پیشگیری و درمان سرطان

O1: طراحی ، سنتز، شناسایی و ارزیابی اثر ترکیبات جدید  پلی آروماتیک با خواص درمان سرطان

O2: طراحی ترکیبات جدید با هدف مقابله با مقاومت دارویی

O3: سنتز هتروسیکل های جدید با خواص ضد سرطان


G2: طراحی ، سنتز، شناسایی و ارزیابی اثر ترکیبات جدید با خواص پیشگیری و درمان بیماری های نورودژنراتیو

O1: مرور سیستماتیک در خصوص هدفهای جدید جهت داروهای ضد آلزایمر

O2: طراحی، سنتز، شناسایی و ارزیابی اثر ترکیبات جدید باخواص درمان آلزایمر

O3: طراحی، سنتز، شناسایی و ارزیابی اثر ترکیبات جدید باخواص درمان بیماریهای نورودژنراتیو

O4: سنتز هتروسیکل های جدیدبا اثرات مهار آنزیم بتا سکرتاز


G3: طراحی ، سنتز، شناسایی و ارزیابی اثر ترکیبات جدید با خواص پیشگیری و درمان دیابت


G4: طراحی ، سنتز، شناسایی و ارزیابی اثر ترکیبات جدید با خواص ضد التهاب

O1: مرور سیستماتیک در خصوص هدفهای جدید جهت بیماریهای التهابی

O2: طراحی ترکیبات موثر در درمان بیماریهای التهابی

O3: سنتز هتروسیکل های جدیدبا اثر مهار تولید فاکتورهای التهابی و مهار P38MAPK


G5: جمع آوری و شناسایی گیاهان بومی ایران و ارگانیسمهای دریایی (نظیر جلبکها، اسفنجها و نرم تنان) و جداسازی ترکیبات موثره با خواص پیشگیری و درمان سرطان

:O1 مطالعه گونه های گیاهی مورد آزمون از نظر امکان وجود ترکیبات ضد سرطان

O2: توسعه و ارایه روشهای جدید و با کارایی بالا تجزیه کمی و کیفی فیتوشیمیایی گیاهان و سایر ارگانیزمهای طبیعی نظیر روشهای میکرو استخراج و میکرو طیف سنجی.مطالعه سیستماتیک امکان استفاده از روشهای نسبتا نوین MS-LC, SPME برای آنالیز ترکیبات موثره گیاهی

O3: کاربرد عصاره و سایر محصولات گیاهی و طبیعی برای سنتز نانوذرات فلزاتی نظیر نقره و طلا با خواص آنتی باکتریال و سیتوتوکسیک و بررسیهای بیولوژیکی اختصاصی آنها  و مطالعه امکان سنتز سبز نانوذرات فلزات فوق


G6: جمع آوری و شناسایی گیاهان بومی ایران و ارگانیسمهای دریایی (نظیر جلبکها، اسفنجها و نرم تنان) و جداسازی ترکیبات موثره با خواص پیشگیری و درمان بیماری های نورودژنراتیو


G7: جمع آوری و شناسایی گیاهان بومی ایران و ارگانیسمهای دریایی (نظیر جلبکها، اسفنجها و نرم تنان) و جداسازی ترکیبات موثره با خواص پیشگیری و درمان دیابت

O1: مرور سیستماتیک در خصوص امکان وجود گیاهان و جلبکهای با خاصیت ضد دیابت


G8: ارتباط با سازمان ها و صنایع مرتبط به منظور شناسایی، تعیین نام علمی و آنالیز کمی گیاهان دارویی  


G9: راه اندازی روش های محاسباتی به منظور طراحی منطقی تر ترکیبات و دسترسی سریع تر و کاهش هزینه های مطالعات

:O1 کاربرد روشهای محاسباتی نظیر برنامه های تجزیه متابولیومیک برای طبقه بندی شیمیایی گیاهان دارویی با استفاده از داده های حاصل از تجزیه های فیتوشیمیای آنها یا کروماتوگرافی مایع و گازی.

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط