Analytical HPLC


دستگاه   Analytical HPLC  شامل پمپ K-1001،degasser و دتکتور UV K-2600 با توانایی جذب چهار طول موج به صورت همزمان و ستون هاي C18 ، C8 و Ultrahydrogel و... می باشد.

 این دستگاه در شناسایی و اندازه گیری کمی مواد موجود در عصاره های گیاهي وهمچنين برخي آزمايش هاي مربوط به تعيين غلظت داروها کاربرد دارد.

 

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط