ژل داک

دستگاه ژل داک (Syngene) مجهز به یک دروبین پیشرفته عکس برداری در نور بسیار کم می باشد که جهت عکس برداری فلورسانس (ژل آکاروژ DNA, PCR) و لومینسنس (ایمونوبلات، پلیت های دارای سیستم کمی لومینسنس و غیره) و نور سفید (ژل های رنگ آمیزی شده با کوماسی، نیترات نفره و غیره) استفاده می گردد.


 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط