آزمایشگاه  زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

 اهداف پژوهشی آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی به شرح زیر می باشد:
1.      تحقیقات بر روی بیماری های نورودژنراتیو (مهارکننده های بتا-سکرتاز و ترکیبات نوروپروتکتیو)
2.      تحقیقات بر روی گیاهان و ترکیبات شیمیایی موثر در درمان سرطان
3.      بررسی پارامترهای استرس اکسیداتیو در افراد انسانی
4.      فعالیتهای آنتی اکسیدانی گیاهان و ترکیبات شیمیایی
5.      مهارکننده های سیکلو اکسیژناژ


  

 

اتاق کشت سلولی و  آزمایشگاه سلولی و مولکولی مجهز به ابزارهای زیر است:
1.      CO2 Incubator
2.      هود Laminar
3.      میکروسکوپ معکوس
4.       تجهیزات وسترن بلات و ژل داک
5.       تجهیزات PCR
6.       انواع سانتریفوژ
7.       اسپکتروفوتومتر و پلیت ریدر
8.        تانک نیتروژن مایع
 


 

 

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط