آزمایشگاه فارماکولوژی

لیست دستگاه های موجود در آزمایشگاه  فارماکولوژی:

  • دستگاه حمام بافت ایزوله (Organ bath )
  • دستگاه رکوردر یا ثبات (Powerlab ):  این دستگاه یک فیزیوگراف دیجیتال است و به منظور ثبت سیگنالهای حاصل از تغییرات فیزیولوژیک نظیر تغییرات انقباض عضلانی و نیز فشار خون حیوانات آزمایشگاهی، ثبت ECG در نمونه های انسانی و حیوانی وغیره بکار میرود .
  • دستگاه استیمولاتور:  این دستگاه قادر به ایجاد ایمپالسهای الکتریکی با مشخصات ولتاژ و فرکانس مورد نطر جهت ایجاد تحریک در بافتهای تحریک پذیرنظیر عضله قلبی و اعصاب میباشد .ثبت سیگنال های تحریکی ایجاد شده از این طریق توسط رکوردر پاوز لب امکانپذیر میباشد.
    ترموستات این قطعه به منظور ایجاد و حفظ  دمای مطلوب مورد نیاز بافت و نیز سیرکوله کردن آب محفظه حمام از طریق به گردش درآوردن استیرر موجود و همچنین فعال کردن پمپ دستگاه حمام بافت بکار میرود. قابل ذکر است که دستکاه پاورلب مجهز به قطعات جانبی نظیر ترانسدیوسر فشار، ترانسدیوسر های نیرو، تجهیزات ثبت ECG، تجهیزات ثبت فشار نبض وغیره میباشد.
  • دستگاه PH متر: این دستگاه جهت کنترل و تنظیم در محدوده های مورد نظر در آزمایشهای مختلف بیولوژیک ، فیزیولوژیک ، فارماکولوژیک،  شیمی و سنتز مولکولهای سنتتیک  بکار میرود .

آزمایشاتی که در آزمایشگاه فارماکولوژی انجام می شود عبارتند از:
• بررسی اثرات بلاک کنندگی کانال کلسیم مربوط به انواع داروها روی ایلیوم ایزوله خوکچه هندی
• بررسی اثرات سایتوتوکسیک داروها روی پوست خوکچه هندی
• بررسی اثرات ضد دیابتی دارو ها برروی رت های دیابتی شده القایی با استرپتوزوسین
• بررسی اثرات ضد فشاری داروها بر رت های فشاری خونی شده با کمک کلیپ گذاری یکطرفه شریان کلیوی
• بررسی اثرات آگونیستی داروهای آگونسیت کانال کلسیم بر دهلیز چپ مجرای خوکچه هندی تحریک شده به صورت الکتریکی 

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط