کتاب ها

1. آزمایشهای سرولوژی بالینی
2. آشنایی با سرمایه گذارا ن در حوزه فناوری نانو
3. آموزش فناوری نانو
4. آنتی بیوتیک ها
5. آنچه باید در مورد پایش سطح درمانی داروها (TDM)   بدانیم
6. اپیدمیولوژی تغذیه
7. ارائه یک روش اندازه گیری غلظت پلاسمایی توأم داروهای فنی تونین و کار با مازپین
8. اسامی علمی گیاهان دارویی مورد مصرف در طب سنتی
9. اسانسهای طبیعی
10. استانداردها ی ملی انتقال خون
11. اصول آلودگی هوا
12. اصول صحیح تولید فرآورده های دارویی جهت مصارف انسانی و دامپزشکی
13. اصول و مبانی ژنتیک انسانی
14. اطلس راههای ایران
15. انداره گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی
16. انقلاب جهانی تکنولوژی
17. انگلیسی تخصصی برای دانشجویان رشته شیمی
18. اورولوژی
19. ایمونولوژی
20. ایمونولوژی پایه
21. ایمونولوژی چهار استاد
22. ایمونولوژی و سرولوژی
23.ایمونوهماتولوژی

24. بازاریابی

25. بازاریابی در فناوری نانو
26. باکتریهای روده ای
27. بانک اطلاعات جامع دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ایران
28. بررسی برآوردهای آزمایشی تغذیه ای
29. بررسی همه گیری شناسی اختلالات روانپزشکی در ایران
30. بررسی همه گیری شناسی اختلالات روانپزشکی در ایران
31. بناهای تقویمی و نجومی ایران
32. بهداشت و درمان در نظم نوین قانونی
33. بیوتکنولوژی گیاهی
34. بیماریهای قلب و عروقی در دوران بارداری
35. بیوشیمی 1
36. بیوشیمی 2
37. پالایش و خالص سازی فرآورده های دارویی مشتق از پلاسمای انسانی
38. پروتکل مامائی
39. پزشک عمومی در ایران (روشها و کاربرد نتایج)                                                                  
40. پزشک عمومی در ایران (پزشک قانونی)

[1]  [2]  [3]   [4]   [5]
 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط