مركز تحقيقات شيمی دارویی و گياهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمی پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضای هيئت علمی اين مركز داراي تخصص های شيمی دارويی، فارماكولوژی، شيمی تجزيه، شيمی آلی، ايمنی شناسی و فيزيولوژی مي باشند.
 

Feature Slides

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی1394-6-16

مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی در نظر دارد از میان واجدین شرایط، جهت تحصیل در مقطع دکتری تخصص پژوهشی برای نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نماید. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه دکترای تخصصی پژوهشی در معاونت پژوهشی و فناوری و یا صفحه فراخوان پذیزش دانشجو مراجعه نمایند.
علاقمندان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 32303872 و 32307871  یا ایمیل firuzio@sums.ac.ir تماس حاصل نمایند.