مركز تحقيقات شيمی دارویی و گياهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمی پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضای هيئت علمی اين مركز داراي تخصص های شيمی دارويی، فارماكولوژی، شيمی تجزيه، شيمی آلی، ايمنی شناسی و فيزيولوژی مي باشند.
 

Feature Slides

اعطاء گرنت پژوهشی موسسه NWO کشور هلند به عضو هیات علمی مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی1396-9-5

دکتر امیدرضا فیروزی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی موفق به اخذ گرنت پژوهشی Visitor grant در کشور هلند گردید.

این گرنت توسط NWO (موسسه تحقیقات علمی هلند) به دکتر فیروزی جهت انجام یک پروژه پژوهشی در مرکز سرطان آمستردام، در خصوص "بررسی اثر مهارکننده های گیرنده های MET  و AXL بر روی سلول های سرطانی پانکراس با استفاده از آخرین تکنیک های کشت سلولی سه بعدی"، به دعوت دکتر الیزا جووانتی و پروفسور فریتس پیترز اعطاء گردید.

https://www.amsterdamresearch.org/web/cancer-center-amsterdam/news-3/cancer-center-news/nwo-visitor-grant-is-awarded-to-dr.-omidreza-firuzi.htm