مركز تحقيقات شيمی دارویی و گياهی دانشگاه علوم پزشكی شيراز از مرداد سال 1381 شروع به کار نموده است.  در حال حاضر تعداد 4 نفر عضو هيئت علمی تمام وقت، 7 نفرعضو هيئت علمی پاره وقت در مرکز مشغول به تحقيق مي باشند. اعضای هيئت علمی اين مركز داراي تخصص های شيمی دارويی، فارماكولوژی، شيمی تجزيه، شيمی آلی، ايمنی شناسی و فيزيولوژی مي باشند.
 

Feature Slides

فراخوان جذب پژوهشگر پسا دکترا1396-8-22

مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز از علاقمندان واجد شرایط جهت گذراندن دوره پسا دکترا به مدت یک سال دعوت به عمل می آورد. شرایط شرکت در این فراخوان داشتن مدرک دکترای تخصصی (PhD) در یکی از رشته های حیطه علوم زیستی یا دارویی و دارا بودن تجربه قابل توجه پژوهشی در زمینه مدل های ارزیابی اثرات زیستی ترکیبات دارویی در محیط برون تن و درون تن می باشد.

فرد برگزیده از میان داوطلبین واجدین شرایط، تحت نظارت آقای دکتر امیدرضا فیروزی، طبق شرایط و ضوابط دستورالعمل جذب پژوهشگر پسا دکترا اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان، در این مرکز تحقیقات به مطالعه اثرات ترکیبات هدفمند دارویی ضد سرطان در مدل های مختلف سلولی و حیوانی خواهد پرداخت.

داوطلبان مي توانند درخواست كتبي، رزومه (CV) و دو توصيه نامه علمي خود را تا تاريخ 30/8/1396 به آدرس ايميل های زير ارسال نمايند:

foomid@yahoo.comfiruzio@sums.ac.ir

تلفن تماس: 07132303872