اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


برگزاری کارگاه تجزیه ترکیبات آلی با استفاده از UPLC , Preparative HPLC1394-3-17

کارگاه آموزشی

تجزیه ترکیبات آلی با استفاده از کروماتوگرافی با کارکرد بالا ی سریع (UPLC, Fast HPLC) و کروماتوگرافی با کارکرد بالا ی تهیه ای (preparative HPLC)

برگزارکنندگان:
 آقایان مهندس کرمی و مهندس حکمتی: شرکت شیمیایی بهان نماینده کمپانی کناور آلمان
 دکتر امیر رضا جاسبی: مرکز تحقیقات شیمی دارویی وگیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 دکتر کامیار زمردیان: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

گروه مخاطب: کارشناسان با آشنایی قبلی با دستگاه HPLC.
ظرفیت: 15 نفر
ثبت نام رایگان است.

سرفصل مطالب:
1. اصول نظری کروماتوگرافی با کارکرد بالا ی سریع (Fast HPLC) تولید جدید شرکت کناور آلمان مدل Azura
2. اجزای اصلی  دستگاه کروماتوگرافی کروماتوگرافی با کارکرد بالا Fast HPLC
3. انتخاب فاز ثابت و متحرک و بهینه کردن شرایط تجزیه
4. تجزیه کمی با استفاده از Fast HPLC
5. موارد فوق برای preparative HPLC

اهداف

جداسازی ترکیبات موجود در عصاره گیاهان بومی ایران با استفاده از کروماتوگرافی با کارکرد بالا Fast HPLC
در این کارگاه اصول اولیه تجزیه ترکیبات غیر فرار آلی نظیر، ترکیبات فنلی و گلیکوزیدها و جداسازی و تعیین درصد آنها با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا (Fast HPLC) توضیح داده خواهد شد.
در بخش عملی یک نمونه گیاهی یا نمونه آلی استخراج و آماده سازی و با استفاده از دستگاه HPLC آنالیز خواهد شد.

تاریخ و مکان برگزاری دوره:

Fast HPLC
19-3-1394  ساعت 8:30 الی 17
دانشکده پزشکی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Preparative HPLC
20-3-1394  ساعت 8:30 الی 17
مرکز تحقیقات شیمی دارویی وگیاهی


 برای کسب اطلاعات بیشتر با جناب آقای دکتر جاسبی در مر کز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی تماس بگیرید.
تلفن:32303872-071

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط