اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی



1394-6-16

مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی در نظر دارد از میان واجدین شرایط، جهت تحصیل در مقطع دکتری تخصص پژوهشی برای نیمسال اول تحصیلی 1395-1394 نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نماید. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه دکترای تخصصی پژوهشی در معاونت پژوهشی و فناوری و یا صفحه فراخوان پذیزش دانشجو مراجعه نمایند.
علاقمندان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 32303872 و 32307871  یا ایمیل firuzio@sums.ac.ir تماس حاصل نمایند.

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط