اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کسب عنوان پژوهشگران برتر استان فارس توسط اساتید مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی1394-9-30

در مراسمی که در تاریخ 16/9/94 به مناسبت هفته پژوهش توسط استانداری فارس در محل دانشکده مهندسی برگزار گردید آقای دکتر مهرداد عسکریان و آقای دکتر امیدرضا فیروزی از اساتید مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی به عنوان دو نفر از پژوهشگران برتر استان فارس برگزیده گردیدند.

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط