اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کسب رتبه نخست توسط مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی در میان مراکز دانشگاه علوم پزشکی شیراز1394-9-30

مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی در ارزشیابی فعالیت های پژوهشی سال 1393 برای نهمین سال متوالی موفق به کسب رتبه اول در میان 41 مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز گردید. همچنین این مرکز رتبه نهم را در میان مراکز هم گروه در کل کشور کسب نمود.

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط