اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


پژوهشگران برتر سال 951395-11-30

پژوهشگر برتر استان توسط جناب آقای دکتر محمد رضا پنجه شاهین در هفته پژوهش سال 95

پژوهشگر برتر استان توسط سرکار خانم دکتر زهرا امیرغفران در هفته پژوهش سال 95

پژوهشگر برتر دانشگاه توسط جناب آقای دکتر امیدرضا فیروزی در هفته پژوهش سال 95

چاپ مقالات پراستناد توسط جناب آقای دکتر بهرام همتی نژاد در هفته پژوهش سال 95

 
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط