اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو 

تعداد: 36  |  صفحات:  1  2  3  4 

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی
   
    1393-8-11
    ادامه ...

اولین دانشجوی دکتری تحصصی پژوهشی مرکز فارغ التحصیل شد
   
    1393-7-2
    ادامه ...

جلسه دفاع اولین دانشجوی دکتری پژوهشی مرکز
   
    1393-6-29
    ادامه ...

جمع بندی برونداد علمی اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی
   
    1393-6-24
    ادامه ...

قرارداد همکاری بین مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی و دانشگاه شانگهای چین
   
    1393-5-13
    ادامه ...

انتخاب آقای دکتر همتی نژاد در میان یک درصد برتر دانشمندان جهان
   
    1392-12-25
    ادامه ...

کسب پایه تشویقی توسط آقای دکتر فیروزی
   
    1392-12-22
    ادامه ...

کسب پایه تشویقی توسط آقایان دکتر میری و دکتر جاسبی اعضای هیأت علمی مرکز
   
    1392-10-3
    ادامه ...

کسب رتبه سوم نوزدهمین دوره جشنواره رازی توسط آقای دکتر مهرداد عسکریان
   
    1392-9-27
    ادامه ...

اعطای جایزه پژوهشگر برتر استان به آقای دکتر رامین میری توسط استاندار
   
    1392-9-27
    ادامه ...

مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط