فرم درخواست استفاده از سرور مدل سازی مولکولی

از دانشجویان عزیز خواهشمند است قبل از شروع استفاده از سرور مدل سازی مولکولی و اجرا کردن برنامه پردازشی بر روی سرور، جدول زمانبندی استفاده از سرور را ملاحظه و فرم زیر را تکمیل نموده و حداقل یک هفته قبل از اجرای برنامه شان بر روی سرور، آن را ارسال نمایند. این فرم برای مسئول IT مرکز، سرکار خانم مهندس آقابزرگی ارسال می شود و ایشان زمانبندی های لازم برای استفاده از سرور را انجام می دهند.بدلیل محدودیت های ایجاد شده در وضعیت سرور، خواهشمند است قبل از انجام هر گونه پردازشی(هر چند کوتاه)هماهنگی انجام شود.

نام و نام خانوادگی:*
تاریخ و ساعت شروع پردازش درخواستی:*
مدت زمان احتمالی مورد نیاز برای پردازش:*
نوع پردازش درخواستی:* Docking
Simulation
آدرس ایمیل:*
شماره تماس:*
ورود اطلاعات در فیلد های ستاره دار الزامی است.
    
مركز تحقيقات  شیمی دارویی و گیاهی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
آدرس: شيراز- خيابان نشاط - کوچه پشت استانداری - مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی 
تلفن: 32303872
فكس: 32332225
کدپستی: 7134853734
پست الکترونیک: mncrc@sums.ac.ir 
 

  کارگاه ها و همایش ها
آینده   
ب
رگزار شده

دکترای تخصصی پژوهشی
معرفی

 آیین نامه ها و فرم ها
آیین نامه های دکترای تخصصی پژوهشی

  پیوندهای مفید
لینک های مرتبط